2024 A Türü Yetki Belgeleri

A Türü Yetki Belgeleri

A Türü Yetki Belgesi A türü yetki belgeleri, ticari amaçla otomobille yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre şu türlere ayrılır: A Türü Yetki Belgeleri A türü yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları: A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en […]