2024 B Türü Yetki Belgeleri

B Türü Yetki Belgeleri

B Türü Yetki Belgeleri

B Türü Yetki Belgeleri, B türü yetki belgesi, otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu belge, taşımanın niteliğine göre aşağıdaki şekillerde sınıflandırılır:

a) B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

b) B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

c) B3 yetki belgesi: Sadece kendi asıl faaliyet konusuyla ilgili personeli taşımak amacıyla uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari amaçla taşımacılık yapmayacak olanlara verilir.

B Türü Yetki Belgeleri
B Türü Yetki Belgeleri

B türü yetki belgeleri için;

a) B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kaydedilmiş ve tescillenmiş en az 150 koltuk kapasiteli özmal otobüslere sahip olmaları ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

b) B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kaydedilmiş ve tescillenmiş en az 90 koltuk kapasiteli özmal otobüslere sahip olmaları ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

c) B3 yetki belgesi için başvuranların en az 1 adet ticari veya hususi olarak kaydedilmiş ve tescillenmiş özmal otobüse sahip olmaları gerekmektedir.

ç) B Türü Yetki Belgeleri, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek otobüsler, asgari kapasitenin dışında 20 yaşından büyük olamaz. Ayrıca, B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

d) B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasiteli ticari otobüsler kaydedilir.

e) B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ticari otobüsler kaydedilir.

f) B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük olmayan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.

g) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri, özmal taşıtları ile birlikte sahip oldukları özmal taşıt sayısını aşmamak kaydıyla ticari olarak kaydedilmiş sözleşmeli taşıtları da kullanabilirler.

h) B1 yetki belgesi alanlar, belgenin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde sürekli olarak faal olacak bir internet sitesi kurmakla yükümlüdürler. Bu sitelerde geçerli hatlar, güzergahlar, ücretler, zaman tarifeleri, şubeler ve iletişim bilgileri gibi bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

B Türü Yetki Belgeleri
B Türü Yetki Belgeleri

ı) B1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı aşağıda belirlenmiştir. Buna göre;

a) 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet,

b) 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet,

c) 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet,

ç) 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet,

d) 501-750 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet,

e) 751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet,

f) 1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet,

g) 1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet,

ğ) 1501 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara sınırsız uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattı verilir.

i) B1 yetki belgesi sahiplerinin, bir yerleşim yerine veya bir ülkeye yönelik taşıma hatlarında yapacakları birden fazla sefer için, faaliyette bulunacakları taşıma hattının mesafesi, taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı ve/veya sefer başına ortalama yolcu sayısı veya doluluk oranı dikkate alınarak günlük ve/veya haftalık toplam sefer sayısı belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet kapsamı genişleyen B1 yetki belgesi sahibi olanlar için aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) B Türü Yetki Belgeleri, Hem B1 hem D1 yetki belgesi sahibi olan kişiler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Bakanlığa başvurarak, belgelerini iptal ettirebilirler. Bunun üzerine, herhangi bir ücret ödemeden, 5 yıl geçerli yeni bir B1 yetki belgesi düzenlenir ve önceki belgede kayıtlı taşıtlar bu yeni belgeye aktarılır.

b) Yalnızca B1 yetki belgesine sahip olanlar, 31 Ağustos 2009 tarihine kadar B1 ve D1 yetki belgeleri arasındaki ücret farkını ödeyerek, adlarına 5 yıl geçerli yeni bir B1 yetki belgesi alabilirler. Bu yeni belge düzenlendiğinde, önceki belgedeki taşıtların bilgileri ücretsiz olarak aktarılır.

c) Sadece B1 yetki belgesine sahip olan ve buna göre yeni bir belge düzenlenemeyen kişiler, mevcut B1 yetki belgelerini kullanmaya devam edebilirler. Ancak, geçerlilik süresi sona erdikten sonra yenileme yapılamaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet alanı genişleyen B2 yetki belgesi sahipleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

a) B Türü Yetki Belgeleri, Hem B2 hem de D2 yetki belgesine sahip olan kişiler, altmış gün içinde Bakanlığa başvurarak belgelerini iptal ettirebilirler. Bunun ardından, herhangi bir ücret ödemeden 5 yıl geçerli yeni bir B2 yetki belgesi alabilirler. Yeni belgeyle birlikte, önceki belgedeki taşıtların bilgileri de ücretsiz olarak aktarılır.

b) Yalnızca B2 yetki belgesine sahip olanlar, 31 Ağustos 2009 tarihine kadar B2 ve D2 yetki belgeleri arasındaki ücret farkını ödeyerek, adlarına 5 yıl geçerli yeni bir B2 yetki belgesi alabilirler. Bu yeni belge düzenlendiğinde, önceki belgedeki taşıtların bilgileri ücretsiz olarak aktarılır.

c) Sadece B2 yetki belgesine sahip olan ve buna göre yeni bir belge düzenlenemeyen kişiler, mevcut B2 yetki belgelerini kullanmaya devam edebilirler. Ancak, geçerlilik süresi sona erdikten sonra yenileme yapılamaz.

(Değişik: RG 25/12/2009-27443) (3) B veya D türü yetki belgelerinden ikisine (B1+B2 veya D1+D2) birlikte sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin sadece B2 veya D2 yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı 30/6/2010 tarihine kadar aranmaz.

NOT: T türü yetki belgeleri hariç; gerçek veya tüzel kişilere aynı yetki belgesinden sadece bir yetki belgesi verilir.

ÜDY ve ODY Belgesi Nereden Alınır?

B Türü Yetki Belgeleri, İstanbul Denge SRC, ODY ve ÜDY Merkezi ile 0216 493 42 42 veya 0549 493 42 42 numaralı telefonlarından 09:00 / 20:00 saatlerinde ulaşabilirsiniz.

Pendik SRC Belgesi ve Tuzla SRC Belgesi için araştırma yapıyorsanız size en yakın SRC Kursu için tıklayınız.

Pendik SRC Belgesi ve Tuzla SRC Belgesi için tercih edebileceğiniz kurs Denge SRC Kursudur.

SRC ODY ÜDY Psikoteknik Belgesi
2024 B Türü Yetki Belgeleri

Tuzla bölgesinde bulunan SRC Kursumuza gelerek 1 ayda SRC Belgenizi alabilirsiniz. Psikoteknik Belgesi için randevu oluşturmanız gerekmektedir. Psikoteknik Merkezimize başvurarak randevunuzu alabilirsiniz.