2020 ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur?

ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur?

ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur, ODY ve ÜDY Belgesi zorunluluğu olan firmalar belirli yetki belgelerine sahip firmalardan istenilen Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Kısaca açıklamak gerekirse;

ODY Belgesi; orta düzey yöneticilik mesleki yeterlilik belgesidir. Yetki belgelerine sahip firmaların en az bir adet taşımacılık sınıfına göre ODY Belgeli bir orta düzey yönetici bulundurması zorunludur. Bu belgeyi almak için en az orta öğretim mezunu olmanız gerekmektedir. Belgenin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Aldığınız belge ömür boyu geçerli olacaktır. İlla yönetici olmanıza gerek yok, kariyer yapmak ve yönetici olarak çalışmak için de bu belgeyi alabilirsiniz. Belgenin firmada işletilebilmesi için belge sahibinin o firmada SGK priminin yatırılıyor olması gerekmektedir. Firma sahiplerinin aldığı belgelerde geçerlilik gösterir.

ÜDY Belgesi; üst düzey yöneticilik mesleki yeterlilik belgesidir. Yetki belgelerine sahip firmaların en az bir adet taşımacılık sınıfına göre ÜDY Belgeli bir üst düzey yönetici bulundurması zorunludur. Bu belgeyi almak için en az lise mezunu olmanız gerekmektedir. Belgenin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Aldığınız belge ömür boyu geçerli olacaktır. İlla yönetici olmanıza gerek yok, kariyer yapmak ve yönetici olarak çalışmak için de bu belgeyi alabilirsiniz. Belgenin firmada işletilebilmesi için belge sahibinin o firmada SGK priminin yatırılıyor olması gerekmektedir. Firma sahiplerinin aldığı belgelerde geçerlilik gösterir.

ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur
ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur

Yetki Belgesi TürleriYönetici Belgesi
A1 Otomobille Şehirlerarası Yolcu TaşımacılığıOdy 2
A2 Otomobille Uluslararası Yolcu TaşımacılığıOdy 1
B1 Otobüsle Uluslararası Tarifeli Yolcu TaşımacılığıÜdy 1 - Ody 1
B2 Otobüsle Uluslararası Tarifesiz Yolcu TaşımacılığıOdy 1
B3 Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması-
C1 Kendi İştigali İle İlgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı-
C2 Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya TaşımacılığıÜdy 3 - Ody 3
C3 Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası TaşımacılığıOdy 3
D1 Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu TaşımacılığıÜdy 2 - Ody 2
D2 Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu TaşımacılığıOdy 2
D3 Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması-
F1 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Acentesi-
F2 Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Acenteliği-
G1 Yurtiçi Eşya Taşıma AcenteliğiOdy 4
G2 Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma AcenteliğiOdy 3
G3 Yurtiçi Kargo TaşımacılığıOdy 4
G4 Uluslararası ve Yurtiçi Kargo AcenteliğiOdy 4
H1 Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu-
H2 Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu-
K1 Yurtiçi Ticari Eşya TaşımacılığıOdy 4
K2 Kendi İştigali İle İlgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı-
K3 Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası TaşımacılığıOdy 4
L1 Yurtiçi Lojistik İşletmeciliğiÜdy 4 - Ody 4
L2 Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliğiÜdy 3 - Ody 3
M1 İl İçi Kargo İşletmeciliğiOdy 4
M2 Yurtiçi Kargo İşletmeciliğiÜdy 4 - Ody 4
M3 Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliğiÜdy 3 - Ody 3
N1 İl İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliğiOdy 4
N2 Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliğiÜdy 4 - Ody 4
P1 İl İçi Dağıtım İşletmeciliğiOdy 4
P2 Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliğiÜdy 4 - Ody 4
R1 Yurtiçi Taşıma İşleri OrganizatörlüğüÜdy 4 - Ody 4
R2 Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri OrganizatörlüğüÜdy 3 - Ody 3
T1 Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliğiÜdy 2 - Ody 2
T2 Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliğiOdy 2
T3 Eşya Terminali İşletmeciliğiOdy 4

ODY ve ÜDY Belgesi Kapsamları

ÜDY 1 Belgesi aldığınızda ÜDY 2 Belgesi, ODY 1 Belgesi ve ODY 2 Belgesini

ÜDY 2 Belgesi aldığınızda ODY 2 Belgesini

ÜDY 3 Belgesi aldığınızda ÜDY 4 Belgesi, ODY 3 Belgesi ve ODY 4 Belgesini

ÜDY 4 Belgesi aldığınızda ODY 4 Belgesini

ODY 1 Belgesi aldığınızda ODY 2 Belgesini

ODY 2 Belgesi aldığınızda ODY 4 Belgesini

kapsamaktadır.

1 ve 3 belgeleri uluslararası geçerliliği olan belgelerdir. 2 ve 4 belgeleri ise yurtiçi geçerliliği olan belgelerdir.

ODY ve ÜDY Belgesi Bulundurmayan Firmalara Uygulanan Cezalar

İstihdam Zorunluluğu Olan Firmalar yetki düzeylerine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi almış Orta veya Üst Düzey Yönetici bulundurmamaları durumunda Karayolu Taşıma Yönetmeliği‘nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43(kırk üç) ‘ü maddesinin 15(on beş) ‘inci fıkrası gereğince “Yetki belgesi sahipleri ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6(altı) ay içinde Mesleki Yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; mevcut yeki belgesi sahibi firmalar Üst ve Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişilerin faaliyetleri süresince istihdam etmek zorundadırlar. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6(altı) ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi istihdam etmekle yükümlüdürler.

İstihdam etmemeleri durumunda yönetmeliğin 76(yetmiş altı) ‘ncı maddesinin (n) Bendi; “43(kırk üç) ‘üncü maddesinin 15(on beş) ‘inci fıkrasının A ve B bentlerine aykırı hareket eden yetki belgelerine sahip firmalara her bent için 3(üç) uyarı cezası verilir.

Yönetmeliğin “Geçici Durdurma” başlıklı 77(yetmiş yedi) ‘nci maddesinin 7(yedi) ‘nci fıkrasının A bendi de; 43(kırk üç) ‘ncü Maddenin 15(on beş) ‘inci ve 18(on sekiz) ‘inci fıkralarına aykırı hareket eden yetki belgesi sahipleri “aynı ihlali 1(bir) yıl içerisinde 3(üç) defa tekrar ederlerse faaliyetleri 10(on) gün süre ile geçici olarak durdurulur.” hükmüne amirdir.

ÜDY ve ODY Belgesi Nereden Alınır?

ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur, İstanbul Denge SRC, ODY ve ÜDY Merkezi ile 0216 493 42 42 veya 0549 493 42 42 numaralı telefonlarından 09:00 / 20:00 saatlerinde ulaşabilirsiniz.

Pendik SRC Belgesi ve Tuzla SRC Belgesi için araştırma yapıyorsanız size en yakın SRC Kursu için tıklayınız.

Pendik SRC Belgesi ve Tuzla SRC Belgesi için tercih edebileceğiniz kurs Denge SRC Kursudur.

SRC ODY ÜDY Psikoteknik Belgesi
ODY ve ÜDY Belgesi Hangi Firmalara Zorunludur

Tuzla bölgesinde bulunan SRC Kursumuza gelerek 1 ayda SRC Belgenizi alabilirsiniz. Psikoteknik Belgesi için randevu oluşturmanız gerekmektedir. Psikoteknik Merkezimize başvurarak randevunuzu alabilirsiniz.