Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi 2023

Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi

Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi, Madde 79- Kanununun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler 4 sayılı Cetvel de tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda durumu uygun görünen sürücülerin belgeleri belirtilen süre bittikten sonra geri verilir. Bu kişilere önce psikoteknik değerlendirme uygulanır daha sonrasında ise test sonucu düzenlenen belgeyle birlikte kişi psikiyatri uzmanına başvurur.

Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi

Psikiyatri muayenesinde ve psikoteknik değerlendirme sonucunda da elde edilen bulgular, söz konusu kişinin bulgularına bakılarak, sürücülük için uygun olup olmadığını belirten 2 nüshası olacak şekilde bir rapor hazırlanır. Bu nüshaların biri şahsın kendisine verilir. Diğer bir nüsha ise raporu düzenleyen psikiyatr uzmanına veya bağlı bulunduğu kurumda yetkili makamlar tarafından talep edilirse ibraz etmek için saklanmaktadır.

 

Psikoteknik değerlendirme 4 sayılı Cetvelin gerekliliğine uygun esaslara sahip resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde çalışan psikolog ünvanı olan kişiler tarafından usule uygun bir şekilde uygulanıp, çıkan sınav sonuçları ve değerlendirmelere göre E- RAPOR sisteminde hazırlanan E- İmzalı raporu 3 nüsha şeklinde çıkartarak ikisini sınava girip çıkan adaya verirken bir nüshayı da talep edildiğinde ibraz edebilmek için arşiv alanında saklar. Bu raporlar ilgili kurum ve kuruluşların bağlı olduğu il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin onayından geçerse geçerli saymaktadır.

 

Onay aşamalarından birinde ise düzenleyen kişinin imza sirküleri kontrol edilir. Bu raporlar onayı veren psikiyatri doktorları tarafından yılda 2 sefer olmak üzere; Ocak ve Temmuz ayında teslim edilmektedir. Kişilerin psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri raporuna itiraz hakkı vardır. Kişi itirazını raporu hazırlayan kurumun bağlı olduğu il sağlık müdürlüğüne sürücü belgesini almak için başvurduğu Emniyet Teşkilatına ait kuruluş ile yapmaktadır

 

 İl sağlık müdürlüğü nihai karar için kişiyi, daha önce kendisine daha önce psikoteknik değerlendirme yapılan kuruluşa gönderip testini tekrarlanırken, il sağlık müdürlüğünden konu ile ilgili bir gözlemci bulundurulur. Sonrasında kişinin psikiyatri muayenesi yapılmak üzere kişi il sağlık müdürlüğünce bir önceki psikiyatri raporunu veren psikiyatrın referansıyla bir kuruluşa sevk edilir. İlk raporla ikinci rapor arasında fark bulunursa 2. rapor esas alınır. İtiraz sonucunda 1. ve 2. rapor farklı çıkarsa durum derhal her iki raporun örnekleriyle birlikte ilk başvurulan ilin il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Valilik onayı ile iki raporda da adı olmayan 1 psikolog 1 psikiyatristten oluşan komisyon oluşturulur ve incelenir. İncelemelerin sonucunda usulsüz bir şekilde gerçeğe uygun olmayan raporlar veren kişiler hakkında soruşturma açılır. 

 

Bu kişiler Türk Ceza Kanunu’nun gereğince ceza alır ve son olarak bu kişilerin daha sonra yazacakları raporların geçersiz sayılacakları için bu kişiler belli aralıklarla il sağlık müdürlüğü ve bakanlıklarına gidip imza sirkülerini belirtir.