2024 C Türü Yetki Belgeleri

C Türü Yetki Belgeleri

C Türü Yetki Belgeleri C Türü Yetki Belgeleri, C türü yetki belgesi, uluslararası ve yurt içinde eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu taşımacılık türüne göre aşağıdaki şekillerde sınıflandırılır; a) C1 yetki belgesi, sadece kendi temel iş alanlarıyla ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari amaçla taşımacılık yapmayacak […]